Чеченская Диаспора Норвегии

August 31, 2017

Кхайкхам

(1ийдан ламаз)

 

 

Норвегера

 

Нохчийна Диаспар

 

________________Осло________________

 

Бисмиллях1ир-Рахьманир-Рахьим

 

Ас-саламу 1алейкум ва-рахьмату-Ллах1и ва-баракатух1у, Вежарий а Йижарий!

 

Норвеги пачхьалкхарчу вайнеха къаной хилла болу сацам кхочуш беш, Нохчийн мух1ажарийна кхеташоно кхайкхам бо массаргаъ, гезгмашин-бетта хьалхара дийнахь, г1урбанна 1ийда ламаз деш цхьанакхетар д1ахьор долуш хилар довзийташ.

 

И цхьанакхетар хира ду, адресца:

Doktorgården, Kirkegaten 2 - 2000 Lillestrøm.

1 сентябрь 2017, 11:00 меттигарчу хенац.


 

Дехар ду х1оранга шай аьтто болчул саг1анах кхетийта кхачанах а, стоьмах а, мерза хиш а шайца дара.

 

Берашна совг1ат лура ду.

Норвегерчу нохчийн мух1ажирийн кхеташо.

 

31.08.2017

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload